Om oss
Ilder AS er en vestlandsbasert teknologibedrift som spesialiserer seg på utvikling av systemer for tingenes internett (IoT).

Ilder hjelper bedrifter med digitalisering. Vi spesialiserer oss på å samle inn data og gi deg kontroll over dem, og er ikke bundet til en spesifikk bransje. Har du ting, utstyr eller maskiner, kan vi antageligvis hjelpe.

Logoen i rosa løkkeskrift står i kontrast til den ellers tekniske og “harde” teknologien vi jobber med. Den rosa fargen kommer fra et ønske om å bryte ut av mønstre som ellers finnes innenfor industrien, og tenke nytt om det som møter brukeren.  

Formål
Ta brukeropplevelsen seriøst

Det å lage brukeropplevelser er en balansekunst. Mennesker tar på, sanser, opplever og samhandler med teknologien. Teknologien i seg selv er i stor grad formet av tekniske og ingeniørmessige behov, som ikke i seg selv anerkjenner det menneskelige brukeraspektet. 

Kunsten består i å finne balansepunktet mellom designkriteriene til teknologi og menneske, slik at brukerens behov lar seg oppfylle innenfor grensene, og slik at brukeren har en positiv opplevelse av løsningen. 

Gjennom kontinuerlig design, prioritering, utvikling og foredling oppnår vi en forståelse av hva brukerne trenger, og hvordan vi bygger brukeropplevelsen som møter brukernes behov. 

I Ilder verdsetter vi nysgjerrighet, kreativitet og faglighet i arbeidet med å forme brukeropplevelsen slik at den er veltilpasset, effektiv, informativ, rik, engasjerende eller stimulerende for brukeren. 

Tor Gjøsæter, sjef for brukeropplevelser (CXO)
Programvare gjort skikkelig

På mange måter er det å skrive programvare som å skulle simultanoversette mellom fjerne språk. De som driver med det må forstå to vidt forskjellige uttrykksformer, brukeren sine på den ene siden, og strukturert programkode, design og DSL på den andre siden. Kunsten er å få begge sider til å forstå hverandre. 

Christian Bjartli, teknisk sjef (CTO)
Begynnelsen
Grunnlagt i 2018

Ilder AS ble stiftet med et ønske fra grunnleggerne om at de skulle kunne arbeide med det de kunne og elsket. Selskapet vårt har alltid vært et selskap av og med teknologer. 

Tor fikk utløp for sine designinteresser gjennom doktorgraden ved Universitetet i Bergen, med et fokus på brukeropplevelse og det menneskelige elementet i likningen. 

Selskapet ble grunnlagt med navnet Ilder, et av Norges eneste rovdyr på land.
Ilderen er lett, smidig, agil og barsk, og kan til og med gjøres stueren. Hver ilder i Ilder har minst en av disse egenskapene. 

SMIDIGHET
Hvordan vi skaper verdi

Vi tar utgangspunkt i brukeren først, og har dedikerte interaksjonsdesignere på teamene. Vi har en arbeidsflyt som er grundig rotfestet i smidig programvareutvikling, og som tar brukeren med ved hvert steg. Vi benytter DevOps-tankegang og kontinuerlig produksjonssetting. 

Sprinting

Å gjøre ting på nytt og på nytt

Vi liker følelsen av bekjentskap som repetisjon bringer. Det at vi har ritualer som gjentas på nytt og på nytt hjelper oss å skape stabilitet, og å lage noe stort sammen med deg. 

Vi anerkjenner at hvert prosjekt har sine særegenheter, og vi prøver å tilpasse prosessen for å passe med hvert prosjekts særegenheter. 

1

Oppdag

Vi begynner med en utforskelsesfase. Her utforsker vi prosjektets omfang, visjon og logistikk, slik at vi kan få en dypere forståelse for prosjektets krav. 

Vi arbeider tett sammen med deg, fordi det er viktig at alle interesser blir hørt og ivaretatt. Diskusjoner og
tilbakemeldinger hjelper oss med å velge gode ressurser, milepæler, målpunkter, tidslinjer og leveranser. 

2

Design

Informasjon fra oppdagelsesfasen er givende for prosjektets kreative
retning. Vi arbeider tett med deg for å sørge for at prosjektets tone
(brukerflater, visuelt innhold, informasjonshierarki, m.m.) er i samsvar med deres ønskede mål. Med dette for øyet, utforsker vi mulige løsninger og forbereder kladder, trådskisser, mock-uper og prototyper.

3

Utvikle

Dette er fasen der designkonseptene får kjøtt på bena. Ved å utvikle og verifisere konseptene fra designfasen, kan vi gå til det steg å utvikle dem fullt ut. Hver eneste ansatt i Ilder AS tar del i utviklingsarbeid på en eller annen måte, det være seg gjennom matematisk modellering og forskningsarbeid eller eksekverbar kode. 

4

Produksjonssette

Dette er utviklingsløpets siste fase, når et stykke funksjonalitet går gjennom QA, brukerakseptanstesing og tilgjengeliggjøring. Med dette forplikter vi oss til å hjelpe deg møte dine mål, og til å slippe tekniske produkter som møter våre egne høye krav til oss selv. 

Vi understreker viktigheten ved en iterativ utviklingsprosess, som bygger produktet stein på stein. Som kunde kan du forvente å se at den tekniske løsningen manifesteres gradvis gjennom gjentakende sprinter, brukerhistorie for brukerhistorie, egenskap for egenskap. 

5

Gjenta

Prosessen over gjentas. Gjentakelse sørger for at vi kan justere kurs basert på tilbakemeldinger og forslag i hvert steg. Vi prøver å bygge systemarkitekturen og teamene gjennom oppbygging, gjenbygging, testing og forbedring basert på tilbakemelding. Og det virker - for oss og for kundene våre.