Personalhåndboken

Hvordan er det å jobbe i Ilder?

I Ilder har vi alle muligheten til å forme fremtiden gjennom eierskap i egen virksomhet.

I fellesskap har vi besluttet at Ilder skal være tuftet på verdiene åpenhet, lekenhet, og fleksibilitet.

Det føles derfor helt naturlig for oss å være fullstendig transparente om arbeidslivet hos Ilder.

Som et ledd i denne åpenheten, har vi gjort en oppsummering av vår personalhåndbok tilgjengelig for alle som ønsker å vite mer om hvordan det er å være en del av Ilder-familien.

Image

Lønn

Fastlønn

I ilder skal vi tilby konkurransedyktig fastlønn. Vi har valgt fastlønn, uten faktureringsledd, for å sikre at vi som selskap jobber sammen som et team og har de rette incentiver til å hjelpe hverandre og dermed kan gjennomføre de aktiviteter vi ønsker, som for eksempel turer, IlderFredag og andre sosiale og faglige aktiviteter, uten at det skal gå ut over lønnen din.

Totalpakken i Ilder skal være blant de beste i markedet, så hvis du summerer alle godene og ordningene Ilder tilbyr, skal det mye til for at vi ikke er konkurransedyktige.

Bonus

I ilder følger vi det forskning viser, at bonusmodeller ikke er positivt for vår type arbeid. Vår erfaring viser tvert om at bonus basert på faktureringsgrad er negativt for samarbeid og miljø i selskapet. Vi har derfor ingen bonusmodell, men heller en rekke andre goder for våre ansatte.

Overtidsbetaling

Alle ansatte i Ilder har rett på overtidsbetaling for pålagt eller forhåndsgodkjent overtidsarbeid. På fakturerbare overtidstimer får du 140% av timelønnen din. Timelønnen regnes ut ved å ta årslønn/1950.

Fleksibel arbeidstid

Fleksibel arbeidstid

I ilder har vi fleksibel arbeidstid som gjør at den ansatte kan tilpasse sin egen arbeidstid utenfor bedriftens kjernearbeidstid (9-14). Færre arbeidstimer én dag kan veksles inn i flere arbeidstimer andre dager.

Utbetaling av fleksitid

Noen ganger har man jobbet opp mer fleksitid enn man ønsker å ta ut. Defor har vi i Ilder gitt de ansatte mulighet for å kunne be om å få utbetalt fleksitid. Timelønnen regnes ut ved å ta årslønn/1950.

Kjernetid

Ansatte skal som hovedregel være tilgjengelig mellom 09:00-14:00 (=bedriftens kjernearbeidstid) for å være tilgjengelig for møter, samtaler og arbeidskoordinering.

Hjemmkontor

I ilder er vi fleksible på hvor den ansatte jobber fra, men vi oppfordrer de ansatte til å jobbe fra våre flotte lokaler i Bergen, Stord eller Fauske minst 3 ganger i uken. Det å være fysisk sammen noen dager i uken ser vi bidrar til økt trivsel og motivasjon blant de ansatte.

Pensjon, forsikring og aksjeprogram

Aksjeprogram

For oss er det viktig å skape et selskap som tiltrekker seg talenter, og som beholder talenter, og der hver ilder jobber mot et felles mål. For å gjøre det har vi laget et aksjeprogram slik at alle ansatte har muligheten til å ta del i den felles verdiskapingen. Vi oppfordrer derfor alle ansatte til å delta i det årlige aksjeprogrammet, og vi er glad for at alle ansatte idag er eiere i Ilder.

Pensjonsordning

I ilder tilbyr en av bransjens beste pensjonsordninger. Ilder innbetaler 5% av din fastlønn fra første krone og opp til 7,1G, og 15% av fastlønn fra 7,1G til 12G i innskuddspensjon hos Gjensidige.

Uføreforsikring

Uføreforsikring er viktig, men ofte svært dyrt å skulle kjøpe privat. Derfor betaler vi for alle fast ansatte i Ilder uføreforsikring som sikrer den ansatte et redusert inntektsbortfall ved arbeidsuførhet / langvarig sykdom over 12 mnd.

Behandlingsforsikring

Med vår behandlingsforsikring gjennom Gjensidige er alle ansatte garantert rask hjelp – enten de trenger legespesialist, operasjon, fysioterapi, psykolog eller annen behandling. Helseforsikring inkluderer blant annet:

  • Gratis tilgang til Nettlege med appen Eyr (også for den ansattes barn)
  • Fysioterapi - 12 behandlinger
  • Undersøkelse og behandling av legespesialist eller kirurgi innen 10 virkedager
  • Behandling av psykolog – 10 behandlinger

og mye mye mer...

Og alle våre andre goder

Støtte til hjemmekontor

Alle fast ansatte kan søke om støtte inntil 6000 kr eks. mva for å oppgradere hjemmekontoret ditt. Støtten kan brukes til skjermer, tastaturer, kontorstoler, pulter etc.

Mobiltelefon

Ilder dekker inntil kr 7.500 ekskl. mva ved bestilling av telefon, inkludert deksel og skjermbeskytter. Hos Ilder tilbys også alle ansatte gratis mobilabonnement med 20GB.

Subsidiert lunsj

Ilder dekker 50% av lunsjkostnadene for de ansatte(samme beløp), men med litt ulike ordninger for våre lokasjoner i Bergen Stord og Fauske.

Full lønn ved velferdspermisjon

Ilder gir permisjon med full lønn de to første ukene etter fødsel. Ilder dekker også en flyttedag årlig, samt permisjon til begravelse for personer i din nærmeste familie, samt andre situasjoner faller inn under velferdspermisjonsordningen. ⁠

Vi gir deg selvsagt også fri med lønn på din egen bursdag!

Tilskudd til fysisk fostring

Vi liker at folk ønsker å være aktive, spesielt sammen med andre ildere. Derfor støtter vi ulike fysiske aktiviteter ildere finner på, som f.eks. klatring, trening eller sykling med inntil kr 500/mnd (utleggsrefusjon).

Sosiale aktiviteter med Ilsk

Vi støtter og oppmuntrer til ulike sosiale aktiviteter. ilsk (Ilders Sosiale kommite) tildeles et årlig sosialt budsjett for å arrangere sosiale arrangementer. Utvalget skal arrangere minst 4 aktiviteter i løpet av året. Det kan være aktiviteter som fjellturer, fredagsøl på puben, sommerfest, badstu, skiturer, kahoot-leker og så videre.

Sponsormidler til idrettslag og andre lokallag/foreninger

Ilder støtter idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og ungdom der våre ansatte har en aktiv rolle. Hver søker kan tildeles inntil 7.500 kroner (inkl.mva) i sponsormidler

Faglig utvikling

Eget kurs og konferansebudsjett

I ilder har alle ansatte et personlig kursbusjett på inntil kr 10.000 per år. Hvis du mener et kurs, en konferanse eller en sertifisering er riktig for deg, og at det totalt sett vil øke verdiskapingen for Ilder, kan du kontakte nærmeste leder for å få det godkjent.

Halv lønn på sertifisering utenom arbeidstid

I ilder oppmuntrer vi alle til å ta sertifiseringer. Vi gir derfor de ansatte halv timelønn på forhåndsgodkjent sertifisering og kurs utenom fakturerbar arbeidstid. En forutsetning er at den ansatte deler sin nye kunnskap i våre månedlige brown bag talk.

IlderFredag

En fredag i måneden samles vi på kontorene og bruker ettermidagen på faglige og sosiale aktiviteter. Det blir presentasjon av prosjekter, nye løsninger, ny teknologi og rom for gode diskusjoner og spørsmål slik at vi alle kan lære på tvers av prosjekter.

Interne kursdager

Minst en gang i året samler vi hele selskapet for en intern kursdag. Disse dagene leier vi inn ekstere kursholdere for å gi oss litt faglig påfyll innenfor områder vi ser kan gi verdi til våre kunder.

Image for scroller
Image for scroller
Image for scroller
Image for scroller