Våre tjenester

Team som løser deres utfordringer

Sammen sikrer vi ekspertisen dere trenger for å lykkes med et teknologiprosjekt - enten dere ønsker et komplett team fra oss eller en utvidelse til deres egne, interne ressurser. 

Fleksible tverrfaglige team

Vår hovedmodell er å etablere et fleksibelt tverrfaglig team for å løse en utfordring ved bruk av teknologi.
⁠⁠

Vi setter sammen et dyktig og erfarent team av kryssfaglige problemløsere, prosjektledelse og erfarne teknikere. Vi tar eierskap til hele problemstillingen, og bygger den digitale løsningen sammen deg.

I Ilder tar vi oppgavene som krever kontinuitet over tid, risikoforståelse, evne til problemløsning, rask omstilling, og solid fagkunnskap.

⁠Sammen jobber vi med de strategisk viktige oppgavene: utvikling av programvare som er kjernen for selskapets drift, beslutningstakning eller digitale produkter som skal ut til sluttbrukere.

Ta kontakt for mer informasjon

Slik jobber vi

Å gjøre ting på nytt og på nytt

Design og brukeropplevelse står i sentrum av våre tjenester.

Vi tar alltid utgangspunkt i brukeren, og vi har egne intraksjonsdesignere med i teamet for å sikre at løsningene treffer kundens ønsker og behov.

Vår arbeidsmetodikk er bygget på smidig softwareutvikling. Fokus på kontinuerlige leveranser av ny funksjonalitet, sikrer at vi bygger digitale løsninger raskt og effektivt.

Content image

1

Behov/Funksjon

I denne innledende fasen arbeider vi for å forstå prosjektets (milepælens) omfang, visjon og logistikk. Målet er å identifisere spesifikke behov og funksjoner knyttet til forventede milepæler. Gjennom tett samarbeid med deg, sørger vi for at alle parter blir hørt og deres interesser tatt hensyn til. Dette bidrar til å bestemme nødvendige ressurser, milepæler, målpunkter, tidslinjer og leveranser.

2

Innsikt og Design

Med innsiktene fra den første fasen, begynner vi å forme prosjektets kreative retning. Vi samarbeider med deg for å sikre at prosjektets tone og design - fra brukerflater til visuelt innhold og informasjonshierarki - stemmer overens med dine mål for hver milepæl. Vi utforsker potensielle løsninger, og forbereder skisser, wireframes, mock-ups og prototyper.

3

Utvikle

I denne fasen bringer vi designkonseptene til liv ved å utvikle dem til fullverdige funksjoner. Vi tar konseptene og ideene fra designfasen og utvikler dem til funksjoner som leveres på de fastsatte milepælene. Hvert medlem av teamet bidrar i denne utviklingsprosessen, enten det er gjennom forskning, matematisk modellering eller koding.

4

Levere

Dette er den endelige fasen i utviklingsløpet, hvor vi sørger for kvalitetssikring, brukerakseptanstesting og levering av produktet. Vi forplikter oss til å levere på de fastsatte milepælene, og hjelper deg med å nå dine mål mens vi holder oss til våre egne høye standarder for kvalitet. Vi legger vekt på en iterativ utviklingsprosess, hvor vi bygger produktet gradvis ved å levere på milepæler gjennom gjentatte sprinter, brukerhistorier og egenskaper.

5

Gjenta

Prosessen over gjentas. Gjentakelse sørger for at vi kan justere kurs basert på tilbakemeldinger og forslag i hvert steg. Vi prøver å bygge systemarkitekturen og teamene gjennom oppbygging, gjenbygging, testing og forbedring basert på tilbakemelding. Og det virker - for oss og for kundene våre.