Våre tjenester

Team som løser deres utfordringer

Sammen sikrer vi ekspertisen dere trenger for å lykkes med et teknologiprosjekt - enten dere ønsker et komplett team fra oss eller en utvidelse til deres egne, interne ressurser. 

Fleksible tverrfaglige team

Vår hovedmodell er å etablere et fleksibelt tverrfaglig team for å løse en utfordring ved bruk av teknologi.

Vi setter sammen et dyktig og erfarent team basert på prosjektets innhold og omfang. Dette teamet er utstyrt til å utføre et bredt spekter av oppgaver innen softwareutvikling.

Gjennom hele prosessen jobber vi tett med dere for å sikre at løsningen møter ønsker og mål. Fra den initielle konseptfasen til den endelige lanseringen, vil vi være der for å veilede og støtte.

Ta kontakt for mer informasjon

Team-utvidelse

Utvid deres interne IT-team og prosjekter med konsulenter på timebasis.

Vi tilbyr utleie av IT-eksperter på tidsbegrensede kontrakter slik at dere kan styrke teamet med kompetanse.

Fleksibiliteten med timebaserte kontrakter gir dere frihet til å skalere ved behov, med eksperter som er de beste innen sitt fagfelt. 

I Ilder jobber vi alltid tett sammen, så når du leier en konsulent fra oss får du hele selskapets kompetanse med på kjøpet.

Ta kontakt for mer informasjon

Rask og effektiv softwareutvikling

Våre digitale løsninger

Vårt mål er at dere som kunde raskt og effektivt skal få løst deres utfordringer. Derfor har vi på flere området utviklet standardløsninger som enkelt kan skreddersys deres behov. Ta en titt på noen av våre digitale løsninger nedenfor.

IOT-plattform

Widgeter

Smarte kart

Data- og IT-sikkerhet

Slik jobber vi

Å gjøre ting på nytt og på nytt

Design og brukeropplevelse står i sentrum av våre tjenester.

Vi tar alltid utgangspunkt i brukeren, og vi har egne intraksjonsdesignere med i teamet for å sikre at løsningene treffer kundens ønsker og behov.

Vår arbeidsmetodikk er bygget på smidig softwareutvikling. Fokus på kontinuerlige leveranser av ny funksjonalitet, sikrer at vi bygger digitale løsninger raskt og effektivt.

Content image

1

Behov/Funksjon

I denne innledende fasen arbeider vi for å forstå prosjektets (milepælens) omfang, visjon og logistikk. Målet er å identifisere spesifikke behov og funksjoner knyttet til forventede milepæler. Gjennom tett samarbeid med deg, sørger vi for at alle parter blir hørt og deres interesser tatt hensyn til. Dette bidrar til å bestemme nødvendige ressurser, milepæler, målpunkter, tidslinjer og leveranser.

2

Innsikt og Design

Med innsiktene fra den første fasen, begynner vi å forme prosjektets kreative retning. Vi samarbeider med deg for å sikre at prosjektets tone og design - fra brukerflater til visuelt innhold og informasjonshierarki - stemmer overens med dine mål for hver milepæl. Vi utforsker potensielle løsninger, og forbereder skisser, wireframes, mock-ups og prototyper.

3

Utvikle

I denne fasen bringer vi designkonseptene til liv ved å utvikle dem til fullverdige funksjoner. Vi tar konseptene og ideene fra designfasen og utvikler dem til funksjoner som leveres på de fastsatte milepælene. Hvert medlem av teamet bidrar i denne utviklingsprosessen, enten det er gjennom forskning, matematisk modellering eller koding.

4

Levere

Dette er den endelige fasen i utviklingsløpet, hvor vi sørger for kvalitetssikring, brukerakseptanstesting og levering av produktet. Vi forplikter oss til å levere på de fastsatte milepælene, og hjelper deg med å nå dine mål mens vi holder oss til våre egne høye standarder for kvalitet. Vi legger vekt på en iterativ utviklingsprosess, hvor vi bygger produktet gradvis ved å levere på milepæler gjennom gjentatte sprinter, brukerhistorier og egenskaper.

5

Gjenta

Prosessen over gjentas. Gjentakelse sørger for at vi kan justere kurs basert på tilbakemeldinger og forslag i hvert steg. Vi prøver å bygge systemarkitekturen og teamene gjennom oppbygging, gjenbygging, testing og forbedring basert på tilbakemelding. Og det virker - for oss og for kundene våre.