Våre tjenester

Team som løser deres utfordringer

Sammen sikrer vi ekspertisen dere trenger for å lykkes med et teknologiprosjekt - enten dere ønsker et komplett team fra oss eller en utvidelse til deres egne, interne ressurser. 

Fleksible tverrfaglige team

Vår hovedmodell er å etablere et fleksibelt tverrfaglig team for å løse en utfordring ved bruk av teknologi.

Vi setter sammen et dyktig og erfarent team basert på prosjektets innhold og omfang. Dette teamet er utstyrt til å utføre et bredt spekter av oppgaver innen softwareutvikling.

Gjennom hele prosessen jobber vi tett med dere for å sikre at løsningen møter ønsker og mål. Fra den initielle konseptfasen til den endelige lanseringen, vil vi være der for å veilede og støtte.

Ta kontakt for mer informasjon

Team-utvidelse

Utvid deres interne IT-team og prosjekter med konsulenter på timebasis.

Vi tilbyr utleie av IT-eksperter på tidsbegrensede kontrakter slik at dere kan styrke teamet med kompetanse.

Fleksibiliteten med timebaserte kontrakter gir dere frihet til å skalere ved behov, med eksperter som er de beste innen sitt fagfelt. 

I Ilder jobber vi alltid tett sammen, så når du leier en konsulent fra oss får du hele selskapets kompetanse med på kjøpet.

Ta kontakt for mer informasjon

Utviklingsteam fra Polen

Vi har gjennom våre samarbeidspartnere tilgang til et stort antall IT-spesialister i Polen. Vi tilpasser et team på en fleksibel måte som dekker deres behov og kravspesifikasjoner.

Velg mellom to ulike oppsett:

⁠Enten leder vi prosjektet med en erfaren prosjektleder i Norge, eller så kan dere selv administrere og lede teamet. 

Alternativt finner vi en løsning midt i mellom som tilpasses situasjonen og prosjektet. Det er helt opp til dere. 

Ta kontakt for mer informasjon

Rask og effektiv softwareutvikling

Våre digitale løsninger

Vårt mål er at dere som kunde raskt og effektivt skal få løst deres utfordringer. Derfor har vi på flere området utviklet standardløsninger som enkelt kan skreddersys deres behov. Ta en titt på noen av våre digitale løsninger nedenfor.

IOT-plattform

Widgeter

Smarte kart

Data- og IT-sikkerhet

Slik jobber vi

Å gjøre ting på nytt og på nytt

Design og brukeropplevelse står i sentrum av våre tjenester.

Vi tar alltid utgangspunkt i brukeren, og vi har egne intraksjonsdesignere med i teamet for å sikre at løsningene treffer kundens ønsker og behov.

Vår arbeidsmetodikk er bygget på smidig softwareutvikling. Fokus på kontinuerlige leveranser av ny funksjonalitet, sikrer at vi bygger digitale løsninger raskt og effektivt.

Content image

1

Oppdag

Vi begynner med en utforskelsesfase. Her utforsker vi prosjektets omfang, visjon og logistikk, slik at vi kan få en dypere forståelse for prosjektets krav. 

Vi arbeider tett sammen med deg, fordi det er viktig at alle interesser blir hørt og ivaretatt. Diskusjoner og
tilbakemeldinger hjelper oss med å velge gode ressurser, milepæler, målpunkter, tidslinjer og leveranser. 

2

Design

Informasjon fra oppdagelsesfasen er givende for prosjektets kreative
retning. Vi arbeider tett med deg for å sørge for at prosjektets tone
(brukerflater, visuelt innhold, informasjonshierarki, m.m.) er i samsvar med deres ønskede mål. Med dette for øyet, utforsker vi mulige løsninger og forbereder kladder, trådskisser, mock-uper og prototyper.

3

Utvikle

Dette er fasen der designkonseptene får kjøtt på bena. Ved å utvikle og verifisere konseptene fra designfasen, kan vi gå til det steg å utvikle dem fullt ut. Hver eneste ansatt i Ilder AS tar del i utviklingsarbeid på en eller annen måte, det være seg gjennom matematisk modellering og forskningsarbeid eller eksekverbar kode. 

4

Produksjonssette

Dette er utviklingsløpets siste fase, når et stykke funksjonalitet går gjennom QA, brukerakseptanstesing og tilgjengeliggjøring. Med dette forplikter vi oss til å hjelpe deg møte dine mål, og til å slippe tekniske produkter som møter våre egne høye krav til oss selv. 

Vi understreker viktigheten ved en iterativ utviklingsprosess, som bygger produktet stein på stein. Som kunde kan du forvente å se at den tekniske løsningen manifesteres gradvis gjennom gjentakende sprinter, brukerhistorie for brukerhistorie, egenskap for egenskap. 

5

Gjenta

Prosessen over gjentas. Gjentakelse sørger for at vi kan justere kurs basert på tilbakemeldinger og forslag i hvert steg. Vi prøver å bygge systemarkitekturen og teamene gjennom oppbygging, gjenbygging, testing og forbedring basert på tilbakemelding. Og det virker - for oss og for kundene våre.