Kundeintervju med Plug AS

Kundeintervju med Plug AS
Bengt Vestvik-Bruknapp fra Plug AS

Hvordan oppleves det å jobbe sammen med Ilder? Vi har spurt Bengt Vestvik-Bruknapp i Plug AS om nettopp dette, og litt til.

Plug Insight

Plug AS står bak et av de store prosjektene vi arbeider med i Ilder. De utvikler, bygger og opererer landstrømsfasiliteter for skip.

Sammen har vi skapt Plug Insight, en administrasjonsplattform der en blant annet kan:

  • overvåke anløp med landstrøm både i sanntid og med historiske data 🛳
  • holde oversikt over driftsstatus på anleggene ✔
  • se anlegg og fartøy i sanntidskart 🗺
  • få varslinger om alarmer 🚦
  • beregne og sende fakturagrunnlag 💸

Ilder-visual-www-map-update_v4.png

Figur: Utsnitt fra kartløsningen i Plug Insight

Hvordan er det å jobbe med Ilder?

Bengt Vestvik-Bruknapp jobber i Plug og fokuserer på det operasjonelle behovet som en del av driftsteamet på landstrømsanleggene. Han er tett involvert i utviklingen av Plug Insight og vi har grillet han litt om samarbeidet med Ilder og hans erfaringer så langt 🔥

Hvordan har det vært å ta del i utviklingsprosessen sammen med Ilder fram mot den løsningen dere bruker i dag?

Det har vært en spennende reise. Å se våre tanker og idéer materialisere seg fra våre ønsker å behov, til en ferdig funksjon i løsningen er veldig gøy. Utfordrende kan det også være til tider, å få beskrevet behov og funksjonalitet på en måte som gjør det mulig å implementere gjennom både kode og design. Her har vi dratt stor nytte av den tette dialogen mellom Plug og Ilder for å svare på spørsmål eller kommer med korrigeringer underveis. Vi vet ofte hva vi ønsker og ser behov for, og sammen kan vi finne den beste måten å dekke behovet. Jeg har fått bruk for mine kvalifikasjoner både innen programmering og pedagogikk, når det kommer til min forståelse av arbeidet Ilder legger ned, og Ilders forståelse av hvordan strøm og spenning henger sammen 😉

Hvordan tenker du administrasjonsplattformen påvirker opplevelsen for Plug sine landstrømskunder?

At det utelukkende er positivt å ha en slik løsning. All den viktigste informasjonen kundene er ute etter er å finne i løsningen, tilpasset hvilke kunde og bruker det er snakk om. Skipene kan se sitt eget fartøy og strømforbruket sitt, både nåværende og historisk, mens et rederi kan det samme for alle sine skip. Havna kan se et oversiktskart over anleggene i sitt havneområde, og vil kunne holde seg oppdatert på status på og bruk av landstrømsanleggene. Informasjonen kunden er ute etter er bare en innlogging unna.

Ilder på omvisning med Bengt på Plug sine anlegg i Bergen Havn

Bilde 1: Ilder på omvisning med Bengt på Plug sine anlegg i Bergen Havn.

Hvordan har Plug Insight endret din arbeidshverdag?

Det gjør det enkelt å få et situasjonsbilde for anleggene i et område, samtidig som det har en grad av historiske data. Plug Insight er første stoppested for alle mine øyeblikks behov, da løsningen gir god innsikt i bruk, status, alarmer og historikk. Plug Insight er et viktig verktøy og hjelpemiddel vi benytter i flere deler av organisasjonen, alt fra drift til mer administrative oppgaver.

Hvilke planer har Plug framover?

Plug har ambisjoner er å bli størst i Europa på landstrøm. Planene fremover innebærer derfor fortsatt vekst, og det er fokus på skalerbare løsninger og systemer som kan brukes flere steder. Selv om Bergen er der det så langt er flest og størst anlegg, ferdigstilles det i disse dager et anlegg i Ålesund, samtidig som vi har flere prosjekter og lokasjoner på blokka (www.plugport.nofor mer info)

Bonusspørsmål: Ris og ros til Ilder?

Estimater på tid er ikke den sterkeste siden til utviklere generelt har jeg inntrykk av, noe som jeg kan ha en viss grad av forståelse for mtp detaljnivå i våre ønsker og behov. Det kan allikevel skape usikkerhet for oss som brukere å ikke vite når det kan forventes å være implementert.

Plug sitter på kjernekompetanse gjeldende landstrømsanlegg og maritim lading. Ilder sitter på kjernekompetanse innen utvikling. Vi kan ikke være best i klassen på alt, derfor er det viktig for oss med riktige samarbeidspartnere og leverandører. Ilder har hatt veldig fokus på å forstå hvilke behov vi spiller inn som brukere av løsningen som utvikles. På den måten blir resultatet i de aller fleste tilfeller slik man hadde sett for seg, eller bedre.

Tusen takk for praten, Bengt!

Les mer om prosjektet og Plug Insight her 👈

Bengt forteller om CO2-besparelsene ved å bruke landstrøm

Bilde 2: Bengt forteller om CO2-besparelsene ved å bruke landstrøm og om hvordan anleggene fungerer.