Kva er ein IoT plattform?

Kva er ein IoT plattform?

IoT er ei forkorting for Internet of Things og handlar om at no kan ting rundt oss kommunisere med oss (mennesker) og andre ting/dingsar over internett.

2. IoT.png

3. Plattform.png

4. Innsikt.png

5. Oppsummert.png