Ilder AI løsninger

Kraften av AI og GPT for innovasjon og effektivitet

Ilder benytter GPT-teknologi for å utvikle AI-løsninger innen tekstgenerering, språkforståelse, og automatisering. Løsningene er designet for å forbedre operasjonell effektivitet og støtte innovasjon, tilpasset ulike bransjebehov.

Ved å tilpasse teknologien til våre kunders spesifikke utfordringer, bidrar Ilder til å løse dine komplekse problemer og utnytte de muligheter som er i GPT teknologien.

Image

IlderGPT - din sikre AI assistent

IlderGPT er en sikker AI løsning for dine interne dokument.

Last opp alle dine interne dokumenter

Spør IlderGPT om hva som helst

Få hjelp uten å dele konfidensiell informasjon utenfor organisasjonen

Ønsker du å koble til alle dine datakilder? Det fikser vi også!

Image

RAG modeller(Retrieval-Augmented Generation)

I Ilder benytter vi RAG-modeller, en AI-teknologi der vi bygger en index med relevant informasjon(tenke en haug med forskningsartikler om fiskehelse spesifikt mot merdvask), som blir sendt sammen med spørsmålet ditt til en LLM( Large Language Models)

Dermed får du forbedret presisjon og relevans i AI generert tekst.

Vår fiskehelse RAG ligg på a.ilder.no, om du har lyst å teste så ta kontakt så skal du få tilgang.

Image

Har du en idé du ønsker å lufte?

Ring oss på +47 919 00 239 for en uforpliktende samtale, eller send oss en epost så tar vi kontakt!