Eviny Mobil Energi kunde

Utfordringen

Energiforsyning til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser kan raskt bli komplekst og utfordrende med begrenset effektilgang og stadig flere elektriske anleggsmaskiner.

Eviny Mobil Energi kan levere komplett elektrisk infrastruktur til anleggsplassen, men det er ikke nok. En må også ha oversikt over status på utstyret, hvordan de er koblet sammen og få beskjed dersom noe skulle gå galt.

Powersite er en digital energiplattform som gir Eviny Mobil Energi og deres kunder full oversikt og kontroll over deres utstyr, både operasjonelt og som planlegging- og rapporteringsverktøy.

Vår leveranse: Powersite

I Powersite har Eviny Mobil Energi full oversikt over sin utstyrspark, i tillegg til at deres kunder kan se hvilket utstyr de leier.

Salgsavdelingen har mulighet til å reservere utstyr til sine kunder, og allokere de til kundens prosjekt etter at kontrakten er signert. Powersite snakker selvfølgelig med Eviny sitt CRM-system, slik at kunde-, kontrakt- og prosjektdata hentes derfra. Da slipper de å vedlikeholde to systemer manuelt.

Driftspersonell har tilgang til detaljert data fra utstyret i sanntid, med varsel på epost og SMS dersom noe skulle være galt. Graf-visningen gir de mulighet til å feilsøke mer effektivt, i tillegg til en omfattende logg som loggfører alle viktige hendelser tilknyttet utstyret.

Kundene til Eviny Mobil Energi kan logge inn og se deres prosjekter og tilknyttet utstyr. Snart vil de også kunne legge til eget utstyr, slik at de kan kombinere utstyr de eier eller leaser fra andre sammen med Eviny sitt utstyr – alt i en og samme applikasjon.

Customer profile user interface

Powersite viser data fra utstyret i sanntid, og gir brukeren mulighet til å generere rapporter som viser detaljert forbruk for hele sitt prosjekt. Rapporten kan eksporteres direkte til Excel eller som en CSV-fil, slik at brukeren kan bruke det videre i sine egne systemer.

Følgende utstyr er støttet i Powersite i dag, og mer kommer:

  • Batterier
  • Hurtigladere
  • Normalladere
  • Strømskap
  • Strømmålere

– Det har vært utrolig spennende å få jobbe med Eviny på dette prosjektet. Resultatet er en oversiktelig og brukervennlig løsning på en kompleks og sammensatt utfordring, sier Knut Marius Sundt, vår Tech Lead for prosjektet.

Customer profile user interface

Vår leveranse: Effektkalkulator

I steget før kundene til Eviny Mobil Energi blir invitert inn til Powersite, benyttes en applikasjon vi har utviklert som lar kundene forstå og formidle sitt energibehov på byggeplassen.

Effektkalkulatoren lar brukeren, enten alene eller i samråd med Eviny, legge til det utstyret som er planlagt brukt på byggeplassen. Her kan brukeren velge mellom ulike forhåndsdefinerte elektriske gravemaskiner, lastebiler og kraner; både spesifikke modeller og noen mer generelle varianter.

Tilgang på nok strøm og nødvendig ladeinfrastruktur blir pekt på som en av de største barrierene for overgangen til utslippsfri byggeplass. Med elektrifisering av maskinparken kommer et økt midlertidig energi- og effektbehov, som i de fleste tilfeller er vesentlig høyere enn det bygget har behov for i driftsfasen.

⁠Effektkalkulatoren fungerer som et effektivt planleggingsverktøy for å kartklegge effektbehovet kunden har i sitt prosjekt. Eviny kan så sette sammen en infrastruktur tilpasset behovet og unngå unødvendige utbygginger av strømnettet. Dette sparer både penger og tid!

Customer profile user interface

Nytenking og innovasjon

Ilder har introdusert nytenking og innovasjon til Mobil Energi-prosjektet.

– Ilder består av en fremoverlent gjeng som tar utfordringer på strak arm. De er svært kompetente, og bryr seg virkelig om å finne gode løsninger på våre problemstillinger, skryter Bohne-Kjersem i Mobil Energi

Han opplever at Ilder har stor egeninteresse i løsningene som blir levert.

– Vi ser at de legger ned svært mye stolthet i jobben, og er genuint opptatt av at løsningene skal fungere optimalt både for oss og kundene våre. Det setter vi pris på.

– Vi er svært fornøyde med løsningen som Ilder har levert – fra Effektkalkulatoren til Powersite. Det har gjort hverdagen vår mye enklere. Ilder finner gode løsninger og strukturerer data på innovative måter. Dette hjelper oss også med miljørapportering, sier han.

Customer profile user interface
Centered image