Eviny kunde

Utfordringen

Storbyene i Norge har underskrevet erklæring om en felles utslippsfri kommunal bygg- og anleggsnæring innen 2025, mens all bygge- og anleggsvirksomhet i byene skal være utslippsfri innen 2030.

For å håndtere nye utfordringer med logistikk, planlegging og el-nett trengs det digitale prosesser. Eviny utvikler fremtidens løsning for overvåking og styring av energi på byggeplassen.


Vår løsning: Effektkalkulatoren

Systemet vi utvikler for Eviny og Mobil Energi lar kundene forstå og formidle sitt energibehov på byggeplassen gjennom Effektkalkulatoren. Ulike typer nye elektriske gravemaskiner, lastebiler og kraner spesifiseres og effektbehovet planlegges over tid.

Tilgang på nok strøm og nødvendig ladeinfrastruktur blir pekt på som en av de største barrierene for overgangen til utslippsfri byggeplass. Med elektrifisering av maskinparken kommer et økt midlertidig energi- og effektbehov, som i de fleste tilfeller er vesentlig høyere enn det bygget har behov for i driftsfasen.

⁠Ved å tilby effektive planleggingsverktøy som Effektkalkulatoren og mobile batteribanker kan man unngå unødvendige utbygginger av strømnettet, som både kan være kostbart og ta lang tid.

Customer profile user interface
Centered image