Styrk selskapets

Data- og IT-sikkerhet

Ilder hjelper bedrifter få kontroll på sine systemer og sjekker at både systemer og nettverk ivaretar bedriftens data og generelle sikkerhet. 

Vær forberedt

Er din arbeidsplass forberedt på data-/IT angrep?

Data- og IT-sikkerhet spiller en større rolle enn noen gang før. Arbeidshverdagen styres mer og mer av digitale løsninger og vi genererer mer data enn noen gang. For de fleste virksomheter skaper dette mange muligheter, men det kan også føre med seg nye utfordringer knyttet til sikkerhet. 

Hacking av selskaper har i lang tid vær en økende trend, ikke bare for finansiell gevinst, men også for uthenting av persondata. Disse kriminelle aktørene vet å utnytte eventuelle sikkerhetshull i dine systemer. 

Image
Lenge siden sist?

Kanskje på tide å sjekke sikkerheten?

For å tette disse sikkerhetshullene er man avhengig av å vite hvor de er og hva de omfatter. Den beste måten å avdekke dette på er å ta en systematisk gjennomgang av systemene og nettverkene hvor man ser etter sårbarheter i alle ledd av infrastrukturen, samt ikke-autorisert trafikk og tilganger. 

I Ilder har vi ansatte med kompetanse og erfaring til å gjennomføre kartlegging av sikkerhetshull og kan komme med forslag til konkrete tiltak din bedrift kan gjøre for å sikre dere til neste gang dere blir forsøkt hacket.

Image

Data- og IT-sikkerhetspakke

Ilder tilbyr en 25-timers sikkerhetspakke der vi foretar de nødvendige undersøkelsene og kartlegger om dine systemer opprettholder sikkerhetsmessige standarder.

Pakken passer godt for de som har behov for en gransking av sine systemer og nettverk, og gjerne ikke vet om eller hvor det foreligger svakheter.

Våre dyktige konsulenter utarbeider en rapport som gir et helhetlig bilde av sikkerheten rundt deres systemer. På denne måten vet man om og hvor det bør igangsettes tiltak for å sikre seg mot cyberangrep. 

Bestill vår sikkerhetspakke